Thursday, January 21, 2016

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2

Download Kumpulan Soal LENGKAP

I. Wenehana (X) jawaban A, B , C utawa D sing kanggomu paling bener jawabane !

1. Srengenge njedul saka sisih ….…
     A. Kulon          B. Kidul           C. Wetan             D. Iringan

2. Ngapusi kanca iku tumindak kang …..
    A. Apik            B. Ala              C. Patut                  D. Bener

3. Gotong royong iku uga diarani ………
     A. Rame – rame         B. Gugur gunung         C. Tumpeng rubuh          D. Arisan

4. Awake dewe kudu njaga sakiwa tengene omah. Yen mbuwang uwuh kudu neng ….
      A. Kali          B. Sumur          C. Pawuhan            D. Pawonan

5. Bapak nembe …….. wonten kamar.
   A. Sare            B. Siram             C. Tindakan              D. Sowan

II. Isinen ceceg – ceceg ing ngisor ini kanthi benar !

1. Pakdhe ngersakne …………. Amerga sayah.

2. Ibu ne bulikku pada karo ibune …………… ….

3. Sapa wae punakawan iku ?

a. …………………………..    c. …………………………….

b. …………………………...    d. …………………………….

4. Sapa kang akarya jagad lan sak isine iki ? ………………..…

5. “Ibu membeli Tas di pasar Legi.” Menawa ditulis nganngo ukara jawa dadi …. …

6. “Pakdhe ngersakne ngunjuk napa ?”. menawa di tulis nganggo Bahasa Indonesia dadi …………………………………………………………………………

7. Sluku – sluku bathok.

Bathok-e ela – elo.

Si Rama menyang Solo.

Leh olehe ………………motha.

Isine ceceg-ceceg iku …………………………..

8. Menawa bal-balan sing becik ana ing ………………..

9. “pitung puluh lima” yen ditulis nganggo angka dadine ……………….

10. Tulisen nganggo aksara jejeg sambung !

Aku sregep sinau karoben pinter.

Murid kelas loro manut lan resikan.

..................................................................................

Pak Afim mundutne garisan kanggo putrane.

.................................................................................
Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP