Thursday, January 21, 2016

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

Download Kumpulan Soal LENGKAP

I. Wenehana tanda ping (x) ing aksara a, b, utawa c ing sangarepe jawaban kang bener!

1. nani    : iki ...?
   banu   : kuwi iwak grameh.
    a. apa                                b.   pira                          c.    sapa

2. lombok kuwi ... rasane.
   a. legi                                b.   pedes                       c.   kecut

3.aku lunga, yen bapak ...
   a. lunga                             b.   kesah                       d.   tindak

4.bu dina bakul beras.
   bakul tegese ....
  a.tuku                              b.   dodol                       d.   mundhut

5. iki ... kanggo lungguh.
   a. meja                              b.   sapu                         c.   kursi
6.endi ukara kang bener.
   a. ibu nguntal roti.
   b. ibu mangan roti.
   c. ibu dhahar roti.

7. leyo padha bae karo ....
   a.singa                             b.   macan                      d.   gajah

dolanan
boneka
rani
8.    
tembung-tembung iki yen diurutake dadi ...
   a. rani boneka dolanan.
   b. rani dolanan boneka.
   c. boneka dolanan rani.

9.  blengur iku anak ....
    a.  dara                               b.   banyak                    c.   kucing

10.  uwuh plastik iku becike ....
     a. dibakar                          b.   dikumbah                c.   dipendhem

11.  kewan kang ndakekake lelara yaiku ....
    a. laler                               b.   lembu                      d.   jaran

12.  suwe ora jamu
    jamu godhong tela
    suer ora ketemu
    ketemu pisan dadi ....
   a. dela                               b.   gela                          d.   sela

13.  panggonane amba
       bocah-bocah padha sinau
       ana guru lan murid
       panggonan kuwi arane ....
   a. bank                              b.   pasar                        c.   sekolahan

14.  dhayohe arep mulih, joko ngaturake ....
   a. sugeng rawuh                b.   sugeng kondur         c.   sugeng nuwun

15.  yen tumindak salah kudu nyuwun ....
    a. duwit                             b.   pamit                       c.   pangapunten

II. Isenana cecek-cecek ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!

1.  amargi kula sakit kuping, kula mboten saged ....
2.  jamuran iku klebu tembang ....
3.  penyakit demam berdarah iku disebabake kewan ....
4.  PR iku kudu digarap ana ....
5.  aku seneng maca buku.
     simbah remen ... buku.
6.  warung jajanan ana ing njero sekolahan iku diarani ....
7.  amargi kirang cetha, bapak maos koran ngagem ....
8.  kembang mlathi iku wernane ....
9.  laler iku seneng menclok ana ing papan kang ....
10. nugel bakal klambi nganggo ....
Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP