Friday, August 28, 2015

Ulangan Tengah Semester Bahasa Jawa Kelas I

Download Kumpulan Soal LENGKAP


I. Wenehana tanda ping (X) ing sak ngarepe wangsulan sing bener!
1. Jenengku Indah Dewi Pertiwi, aku diundang Dewi. Kanca-kanca yen ngundang Indah Dewi Pertiwi iku ……….
a. Indah                           c. Pertiwi
b. Dewi
2. Kewan iki swarane….
a. Petok-petok
b. Meong-meong
c. Embek-embek
3. Swarane mbengung ing….
a. Sirah                            c.Sikil
b. Kuping
4. Iki tanganku
    Iku ……….. ibu
a. Astane                         c.Sikil
b. Tangane

5.Iki ….
a. Bapak
b.Ibu
c. Eyang
6.  Adi lanang saka bapak utawa ibu diarani….
a. Bu lik                           c.Tante
b. Pak lik
7. Ibuku ………. buku
a. Maca                            c.Lunga
b. Maos
8. Mripat gunane kanggo….
a. Nyepengi                     c. Mriksani
b. Mirengaken
9. Saben dina sapi-ku dak empani….
a. Suket                           c. Jagung
b. Beras
10. Saben jam pitu aku mapan turu, dene bapak olehe ….…. nganti jam sanga
a. Wungu                         c.Sare
b. Dhahar

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!
1. Bapak ……………… kantor
2. Meong-meong kuwi swara ……………..
3. Ibu mundhut roti
   Yen ditulis nganggo aksara latin yaiku ………………
4. Bapak ……………….. gedhang
5.Wayah ………………. matur sugeng enjang

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanti bener!
1. Aranana lan apa gunane gambar-gambar ing nduwur iki !
   Wangsulan: …..………………………………………………………………..

2. Urutna tembung ing ngisor iki, dadi ukara kang mathuk !
   pasar – Ibu – tindak
   Wangsulan: …………………………………………………………………….

3. Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara latin jejeg sambung !
   Gani duwe potlot
   Wangsulan : ……………………………………………………………………

4. Sebutna peranganing awak sing ana nang sirah 3 bae !
   Wangsulan : ……………………………………………………………………

5. Gaweya ukara nganggo tembung seneng !
   Wangsulan : …………………………………………………………………....


Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP