Wednesday, April 6, 2016

Latihan Soal Ulangan Kenaikan Kelas 1 Mata Pelajaran Bahasa Jawa

Download Kumpulan Soal LENGKAP

Selamat datang di "ketikansoal.blogspot.com" telah menyajikan beberapa kumpulan soal Ulangan dan Materi. Kumpulan Soal ini dapat juga sebagai daftar referensi ibu/bapak mengajar atau dapat juga mengajari anak di rumah.


Soal Berikut ini adalah contoh soal latihan Ulangan Kenaikan Kelas 1 SD Mata pelajaran Bahasa Jawa yang terdiri dari pilihan ganda dan esay. silahkan didownload untuk bahan belajar anak atau murid anda. Semoga Soal ini dapat bermanfaat.


A. Tulisen aksara jejeg sambung!
1.Ibu tindak Pasar = ..............................................................
2. Aku menyang kutha = ......................................................
3. Bapak lagi rawuh = ..........................................................
4. Ibu mundhut dhuku = .....................................................
5. Ita taberi sinau = .............................................................

B.Wenehana tanda ping (x) a, b, utawa c  jawaban kang bener !
1.    Ibu …. Pasar
      a.   lunga                           b.   tindak                             c.   menyang

2.  Aku turu ibu wis …. Dhisik
      a.   tangi                            b.   wungu                            c.   nglilir

3.    Sing kelip-kelip …
      a.   srengenge                  b.   rembulan                       c.   lintang

4.    Sing Mratelakake gela yaiku …
      a.   Ah bijiku ala               b.   Ora lali maca crita        c.   tansah sinau

5.    Dina minggu iku … sadina
      a.   prei                             b.   mrei                               c.   dipreini

6.    Aku durung turu ibu …
      a.   wis sare                      b.   lagi babuk                     c.   nembe tilem

7.    Supaya pinter kudu … sinau
      a.   kulina                          b.   kerep                             c.   taberi

8.    Saben wengi aku nggarap PR lan ….
      a.   Sinau                          b.   adus                               c.   bal-balan

9.    Tangi turu bantal,guling, lan kemul prayogane …supaya rapi.
      a.   dibuwang                   b.   disiram                          c.   ditata

10. Kutha- Menyang- Aku
      Tembung-tembung ing dhuwur  yen ditata  dadi ukara …
      a.   Menyang kutha aku   b.   Aku menyang kutha     c.   Kutha menyang aku

11. Kuping gunane kanggo ..........
     a. mlaku
     b. nyekel
     c. ngrungokake

12. Sing kanggo mikul ................
    a. sirah
    b. pundhak
    c. tangan

13. Godhong pelem rupane ................
    a. ijo
    b. kuning
    c. putih

14. Tembung mata, kramane ..........
    a. mripat
    b. soca
    c. mata

15. Rambute Bapak ireng. Tembung rambut kramane............
    a. mustaka
    b. talingan
    c. rikma

16. Godhong tela rambat jenenge ...........
    a. blarak
    b. jlegor
    c. damen

17. Saben dina Budi nyikat ..............
    a. sikil
    b. pipi
    c. untu

18. Yen arep budhal sekolah kudu .............
    a. pamitan
    b. tukaran
    c. nangis

19. Pamitan Bapak lan Ibu karo..............
    a. ngguyu
    b. salaman
    c. nangis

20. Banyu segara iku rupane ..............
   a. abang
   b. ireng
   c. biru

C. Isenana titik-titik ing ngisor iki !

1. Yen saben dina sinau dadi bocah ...............
2. Irung iku gunane kanggo .......................
3. Sikil iku gunane kanggo .....................
4. Godhong bayem iku rupane .......................
5. Lombok yen wis tuwo rupane .....................
6. Driji tangan iku gunane kanggo ....................
7. Yen matur Bapak karo Ibu nganggo basa ......................
8. Yen nemu barang ing sekolahan kudu diaturake .......................
9. Sari budhal sekolah wayah ............................
10. Sing disikat iku .........................
Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP