Friday, October 9, 2015

Soal Pendidikan Agama Islam Kelas 1 Semester I Tentang Rukun Islam

Download Kumpulan Soal LENGKAP

I. pilihlah huruf a b atau c  sesuai jawaban yang benar!

1. rukun islam ada ....
a. empat             b. lima                    c. enam

2. islam artinya ....
a. celaka                 b. selamat              c. baik-baik

3. rukun islam yang kedua adalah ....
a. syahadat              b. salat                  c. zakat

4. salat fardu dilakukan ... kali sehari semalam
a. 4              b. 5                   c. 6

5. salat sehari semalam ... rakaat
a. 15                      b. 16                 c. 17

6. puasa wajib dilaksanakan pada bulan ....
a. muharam                  b. ramadan                  c. syawal

7. salat subuh dilaksanakan waktu ....
a. siang                         b. malam                c. pagi

8. salat zuhur dilaksanakan waktu ....
a. siang                         b. malam                   c. pagi

9. salat subuh dilaksanakan ... rakaat
a. 2                                 b. 3                 c. 4

10. zakat pada bulan ramadan ialah ....
a. zakat fitrah
b. zakat mal
c. infak

11.zakat berfungsi untuk menyucikan diri dari ....
a. debu                    b. dosa                 c. kotoran

12.zakat fitrah dibayar dengan beras ... kg
a. 2,5                            b. 3,5              c. 4,5

13. ibadah haji wajib dilaksanakan di ....
a. mekah                   b. riyad                          c.turki

14. syahadatain terdiri atas ... kalimah
a. 2                       b. 3                         c. 4

15. Asyhadualla Illaha Illalloh adalah kesaksian kepada ....
a. Allah                  b. rasul                    c. muhammad

II. lengkapilah dengan benar!

1. rukun islam ada ....

2. rukun islam yang kedua ialah ....

3. rukun islam yang kelima ialah ....

4. syahadatain artinya ....

5. aku bersaksi tiada tuhan selain ....

8. salat fardu tiga rakaat adalah salat ....

9. salat fardu tengah hari ialah salat ....

10. puasa wajib dilaksanakan bulan ....

11. ibadah haji termasuk rukun islam ke....

12. salat adalah tiangnya ....

13. zakat fitrah dikeluarkan pada bulan ....

14. zakat harta dinamakan zakat ....

15. ibadah haji dilaksanakan di kota ....

III. Jawablah pertanyaan berikut!

1. ada berapakah rukun islam

2. sebutkan rukun islam

3. apakah rukun islam yang pertama

4. apakah rukun islam yang ketiga

5. ibadah haji diwajibkan kepada siapa
Lihat kunci jawaban:

Download Kumpulan Soal LENGKAP